Aviso Legal

Información e Comercio Electrónico e a Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información, ponse en coñecemento o seguinte:

 

 1. Titularidade

 

Este Sitio web (en diante Web) é propiedade do Global Pez  Seafood S.L. con número de CIF:  B-27.807.254, domicilio social en  C/  Urzáiz Nº 5, 8º  B - 36201 Vigo (Pontevedra), teléfono: 0034. 986 07 01 62 e correo electrónico: “protecciondedatos@globalpez.es” e está constituído polo Sitio web asociado ao dominio “www.globalpezseafood.com”.

 

 1. Aceptación

 

A utilización da Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de todas as condicións e termos de uso incluídos no presente Aviso Legal.

Recoméndase aos Usuarios ler atentamente este Aviso Legal de forma periódica, xa que as condicións de uso desta, recollidas no mencionado Aviso, poden sufrir modificacións.

Global Pez  Seafood S.L. resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso desta Web. Calquera cambio neste sentido, publicarase de forma visible na páxina Web, indicando a data da última actualización.

Se vostede continúa facendo uso dos servizos prestados na Web, unha vez modificadas as condicións de uso desta, entenderase que acepta as modificacións realizadas nas mesmas.

 

 1. Navegación, Acceso e Seguridade

 

O acceso e navegación nesta Web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. Global Pez  Seafood S.L. realiza os máximos esforzos para que a navegación realícese nas mellores condicións e evitar os prexuízos de calquera tipo que puidesen ocasionarse durante a mesma.

O Titular non se fai responsable dos prexuízos, de calquera índole, que puidesen ocasionarse aos Usuarios pola utilización doutros navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñada a Web.

 

 1. Obrigacións do Usuario

 

4.1 Obrigación de facer un uso correcto da Web

 

As condicións de acceso e uso desta Web están supeditadas á legalidade vixente e aos principios de boa fe e uso lícito por parte do Usuario da mesma quedando prohibido, con carácter xeral, calquera tipo de actuación en prexuízo de Global Pez  Seafood S.L., e contraria ao presente Aviso Legal.

O Usuario comprométese a utilizar este servizo sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de Global Pez  Seafood S.L., ou de terceiros, ou que poidan danar,  inutilizar,  sobrecargar ou deteriorar a Web ou impedir a normal utilización desta por parte doutros Usuarios.

 

4.2 Prohibicións

 

Queda prohibido o uso desta Web con fins ilegais ou non autorizados, en concreto e con carácter  taxativo:

 

 • Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade, dereito á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.).
 • Realizar, usando os contidos desta Web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
 • Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos o calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións, non autorizadas, dos contidos ou sistemas accesibles a través desta Web.

 

 1. Propiedade Intelectual e Industrial

 

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os  logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a Global Pez  Seafood S.L. e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O Usuario unicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.

 

 1. Responsabilidade dos Contidos

 

Global Pez  Seafood S.L. resérvase o dereito para realizar cambios na Web sen aviso previo/previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño da Web.

Global Pez  Seafood S.L.  non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada na Web, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

 

 1. Reprodución de Contidos

 

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados na Web.

 

 1. Seguridade

 

Global Pez  Seafood S.L. comprométese a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados, e alcanzar o nivel de seguridade desexable na navegación da Web. Así mesmo, resérvase o dereito para acometer suspensións puntuais de carácter temporal para realizar operacións de mantemento do sitio web.

 

 1. Comunicacións

 

Para calquera comunicación que fose preciso efectuar deberase de enviar un correo electrónico a: protecciondedatos@globalpez.es ou comunicación escrita dirixida a: GLOBAL PEZ  SEAFOOD S.L.,  Dir. Postal:  C/  Urzáiz Nº 5, 8º  B - 36201 Vigo (Pontevedra).

 

 

 1. Lei Aplicable e Xurisdición

 

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Web, será a Lei española.

 

Calquera controversia que poida derivarse do acceso ou da utilización desta Web será competencia dos Tribunais de Vigo.